Image Description

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 02.02.01 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Cele projektu:

Ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, dostosowanie do wymagań sanitarnych i zmienionych w wyniku epidemii warunków poprzez:
- gruntowne wyremontowanie czterech pokoi z wydzieleniem miejsca na łazienkę z toaletą, zmiana zadaszenia tarasu i odeskowanie go wraz z zainstalowaniem trzech przegród między pokojami,
- wykończenie i adaptacja domu wypoczynkowego,
- utwardzenie powierzchni parkingu i części posesji kostką brukową,
- zakup nowych kamizelek asekuracyjnych i ratunkowych.

Planowane efekty:

Stworzenie możliwości bezpiecznego korzystania z pokoi dzięki oddzielnym pomieszczeniom sanitarnym w każdym z nich i przegrodom separacyjnym na tarasach oraz korzystania z noclegów w domu wypoczynkowym, którego wykończenie zostało wstrzymane ze względu na wybuch epidemii. Utwardzenie parkingu i posesji kostką zwiększy bezpieczeństwo, podniesie komfort Gości i obsługi oraz zwiększy atrakcyjność Mariny Kociewskiej. Zakup nowych kamizelek asekuracyjnych i ratunkowych zapewni ciągłość wypożyczania sprzętu wodnego i prowadzenia lekcji żeglarstwa – niezbędna kwarantanna kamizelek. Ponadto powstaną miejsca noclegowe, które będą spełniały obowiązujące normy i standardy w zakresie prawa budowlanego, zaleceń sanitarnych i epidemiologicznych. Zastosowane w domach wypoczynkowych i pokojach nowoczesne, ekologiczne ogrzewanie na podczerwień wpłynie na ochronę i poprawę środowiska naturalnego, ograniczając emisję szkodliwych substancji do środowiska. Zastosowane będą materiały wysokiej jakości, które spełniają wszystkie normy i standardy, np. na tarasach zastosowane będzie naturalne drewno, a nie wyroby plastyko-podobne, odpowiednie docieplenie dachów i podłóg oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię. W efekcie będzie więcej klientów oraz poprawi się płynność finansowa Wnioskodawcy.

Wartość Projektu: 245 559,85 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 208 725,87 zł