Image Description

REGULAMIN MARINY KOCIEWSKIEJ RESORT&WATER SPORTS W OCYPLU

§ 1

 1. Właścicielem i administratorem Mariny Kociewskiej Resort&Water Sports jest Pan Michał Gliniecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marina Kociewska Michał Gliniecki z siedzibą w Ocyplu przy ul. Jeziornej 1, NIP: 922151744, adres e-mail: marina.kociewska@gmail.com, tel:+48 509 485 195, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju (dalej „Ośrodek Wypoczynkowy”).
 2. Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego stanowi zasady wynajęcia pokoi/apartamentów/domków.
 3. Ośrodek Wypoczynkowy świadczy usługi noclegowe, rekreacyjne i inne, zgodnie z profilem działalności.
 4. Opis pokoi/apartamentów/domków, cennik świadczonych usług noclegowych oraz opis zakresu poszczególnych usług znajduje się na oficjalnej stronie Ośrodka Wypoczynkowego www.marinakociewska.pl.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym.
 6. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 7. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej Ośrodka Wypoczynkowego www.marinakociewska.pl, w biurze Ośrodka Wypoczynkowego oraz na tablicy informacyjnej obok Biura.

§ 2

 1. Jednostką rozliczeniową w przypadku świadczenia usług noclegowych jest doba hotelowa. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. Zameldowanie Gości w godzinach 15:00-20:00, wymeldowanie w godzinach 8:00-11:00. Goście przybywający po godzinie 20:00 mogą zostać obciążeni dodatkową opłatą.
 3. W przypadku konieczności skrócenia pobytu, Gość powinien zgłosić taką konieczność Właścicielowi.
 4. Aktualny cennik świadczonych usług noclegowych oraz pozostałych usług oferowanych przez Ośrodek Wypoczynkowy opublikowany jest na stronie internetowej: www.marinakociewska.pl.
  1. Ceny przedstawione w cenniku są zwolnione z podatku VAT, są to ceny ostateczne do zapłaty.
  2. Jeżeli Gość korzysta z ogrzewania, dodatkowo pobierana jest opłata za wykorzystaną energię elektryczną według wskazania licznika, zgodnie ze stawką 1 zł/kWh.
  3. Wysokość ceny za pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym uzależniona jest od: długości pobytu, standardu i wielkości pokoju/apartamentu/domku, widoku z okna i liczby osób.
 5. Gość nie może przekazywać pokoju/apartamentu/domku osobom trzecim, nie zameldowanym w Ośrodku Wypoczynkowym, nawet jeśli nie upłynął okres wynajęcia przez niego tego pokoju/apartamentu/domku.
 6. Osoby nie zameldowane w Ośrodku Wypoczynkowym przebywać mogą na terenie Ośrodka Wypoczynkowego, jako Goście osób zameldowanych w Ośrodku Wypoczykowym, między godziną 11.00 a 22.00, po uprzednim poinformowaniu Właściciela. W sytuacji, gdy Gość osoby zameldowanej chciałby pozostać na noc, osoba zameldowana musi zgłosić taką chęć Właścicielowi Ośrodka Wypoczynkowego i dokonać odpowiedniej opłaty.
 7. Gości osób nie zameldowanych w Ośrodku Wypoczynkowym obowiązuje opłata za miejsce parkingowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w kwocie 15 zł/dzień/jedno auto.
 8. W Ośrodku Wypoczynkowym obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 6:00. Ośrodek Wypoczynkowy może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 9. Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju/apartamentu/domku oraz udostępnionego wyposażenia w stanie niepogorszonym.
 10. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia, zaistniałe na skutek jego zachowania lub zachowania podejmowanych przez niego gości lub naruszenie bezpieczeństwa poprzez nieuzasadnione użycie środków przeciwpożarowych – wartość materialną określa Właściciel Ośrodka Wypoczynkowego.
 11. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie Ośrodka Wypoczynkowego pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 12. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko i wyłącznie pod opieką opiekunów prawnych i na ich odpowiedzialność. Ośrodek Wypoczynkowy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieszczęśliwe zdarzenia podczas korzystania z placu zabaw przez dzieci.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzejników elektrycznych, grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 14. W pokojach/apartamentach/domkach Ośrodka Wypoczynkowego obowiązuje surowy zakaz palenia tytoniu i innych substancji. Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Za nieprzestrzeganie tej zasady obowiązuje kara w wysokości 500 zł.
 15. Do dyspozycji Gości, przekazujemy grille i paleniska, których można używać poza tarasami i w takiej odległości, aby dym nie dostawał się do środka pomieszczeń.

§ 3

 1. Ośrodek Wypoczynkowy świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie Właściciela.
 3. Przedmioty pozostawione w pokojach/apartamentach/domkach przez wyjeżdżających Gości, na wniosek Gości będą wysyłane na koszt odbiorcy na wskazany adres. Koszt odesłania rzeczy jest jedynie szacowany – ostateczny koszt określa firma świadcząca usługę. W przypadku braku takiej dyspozycji Ośrodek Wypoczynkowy przechowa przedmioty przez okres 3 miesięcy.
 4. Gość jest zobowiązany zawiadomić właściciela Ośrodka Wypoczynkowego o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Ośrodek Wypoczynkowy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia wartościowych przedmiotów przez Gości. Dla Państwa komfortu oraz bezpieczeństwa mienia pozostawionego w pokoju/apartamencie/domku, prosimy po wyjściu z pokoju sprawdzić czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
 5. Ośrodek Wypoczynkowy jest monitorowany zewnętrzną kamerą.
 6. Ośrodek Wypoczynkowy może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin.
 7. Opłata za zgubienie klucza do pokoju wynosi 50 zł.
 8. Teren Ośrodka Wypoczynkowego jest zalesiony, Właściciel Ośrodka Wypoczynkowego nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdów osób zameldowanych lub pojazdów ich Gości oraz ich samych, spowodowanych spadającymi gałęziami lub drzewami.
 9. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa lub innych osób przebywających w obiekcie, znajdujących się na parkingu Ośrodka.

§ 4

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień, w jakości świadczonych przez Ośrodek Wypoczynkowy, usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Właściciel Ośrodka Wypoczynkowego.
 3. Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych przez Ośrodek Wypoczynkowy usług w formie pisemnej (nie później niż 7dni od jej zaistnienia).
 4. Reklamacje rozpoznawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

 1. Ośrodek Wypoczynkowy akceptuje pobyt zwierząt domowych w pokoju z Gośćmi. Pobyt zwierząt wiąże się z dodatkowymi opłatami, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.marinakociewska.pl.
  1. Opiekunowie zwierząt zobowiązani są bezwzględnie podczas korzystania z miejsc ogólnodostępnych Ośrodka Wypoczynkowego oraz przyległego terenu prowadzić zwierzęta na uwięzi, a w przypadku psów dodatkowo w kagańcach.
  2. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są również do utrzymania czystości podczas spacerów na terenie Ośrodka i terenach przyległych do Ośrodka Wypoczynkowego. W przypadku zabrudzeń lub zniszczeń dokonanych przez zwierzę, Właściciel Ośrodka Wypoczynkowego obciąży Gościa dodatkową opłatą, wskazaną przez Właściciela.
  3. Goście przebywający w Ośrodku Wypoczynkowym ze zwierzętami zobowiązani są do opieki nad zwierzęciem oraz niezakłócania komfortu i bezpieczeństwa pozostałych Gości Ośrodka. Goście, którzy nie zapewnią odpowiedniej opieki przebywającym z nimi zwierzętom mogą zostać poproszeni o opuszczenie Ośrodka Wypoczynkowego.
  4. Ośrodek Wypoczynkowy może odmówić przyjęcia zwierząt ras wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, gadów, płazów, stawonogów i gryzoni a także innych zwierząt uznanych przez Właściciela Pensjonatu za niebezpieczne.

§ 6

 1. Rezerwacji pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym można dokonać:
  1. Telefonicznie – pod numerem 509 485 195 lub 608 057 639.
  2. Elektronicznie – wysyłając maila z rezerwacją na adres: marina.kociewska@gmail.com lub wysyłając informację poprzez formularz dostępny na stronie www.marinakociewska.pl lub kontaktując się na profilu Facebook lub u naszych partnerów reklamujących usługi noclegowe Ośrodka Wypoczynkowego, np. booking.com.
  3. Korzystając z dostępnego na stronie www.marinakociewska.pl przycisku click to call.
 2. Podczas rezerwacji należy podać: Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wiek dziecka, w przypadku pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym z dzieckiem, termin pobytu, następnie wpłacić zaliczkę w wysokości 50% kosztów całego pobytu, w ciągu trzech dni od dokonania wstępnej rezerwacji. Po przyjeździe, niezbędne będzie okazanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie karty meldunkowej.
 3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych do wykonania usługi noclegowej.
 4. Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Marinę Kociewską Michał Gliniecki ul. Jeziorna 1, 83-240 Ocypel, strona www.marinakociewska.pl na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz informacji o danych osobowych dla Gości Ośrodka Wypoczynkowego zgodnie z RODO, opublikowanej na stronie internetowej www.marinakociewska.pl.
 5. Podanie danych osobowych przez Gościa jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupu usługi noclegowej.
 6. Korzystając w jakikolwiek sposób z usług świadczonych przez Marinę Kociewską Michał Gliniecki, Gość akceptuje zasady zawarte w Informacji o danych osobowych dla Gości Ośrodka Wypoczynkowego zgodnie z RODO, opublikowanej w serwisie www.marinakociewska.pl

§ 7

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)
 2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na trzy dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.

Dziękujemy za współpracę i szanowanie zasad obowiązujących w naszym Ośrodku Wypoczynkowym, mających na celu komfort pobytu i bezpieczeństwo naszych Gości.
Życzymy Państwu przyjemnego pobytu w MARINIE KOCIEWSKIEJ Resort&Water Sports.

Właściciele Ośrodka Wypoczynkowego